IM@Overijssel

Ervaringsdeskundigen helpen u bij uw energieproject

In de overgang naar duurzame energie zijn lokale projecten enorm belangrijk. De provincie Overijssel stelt daarom Initiatieven Makelaars ter beschikking ter ondersteuning. Wij kunnen een lokaal energie-initiatief op gebied van organisatie, sociaal draagvlak, financiën, techniek, wet en regelgeving ondersteunen.

Voor wie?

Als je een project (of een plan voor een project) hebt om lokaal duurzame energie op te wekken, dan noemen we dat in Overijssel een lokaal energie-initiatief en is de kans groot dat je gebruik kunt maken van de kennis en kunde van een Initiatieven Makelaar.

  • Het project moet met meer dan één persoon uitgevoerd worden.
  • Het project moet duurzame energie (wind, zon, biomassa) opleveren of besparen.
  • Het eigenaarschap moet in de lokale gemeenschap liggen

Voorbeelden...

  • Samen met je buren neem je het initiatief zonnepanelen te plaatsen. Dat kan op eigen daken zijn, maar ook gezamenlijk op bijvoorbeeld het dak van de school.
  • Je wil met jouw wijk of dorp de gemeente helpen haar energiedoelstelling te halen, door als gemeenschap op zoek te gaan naar de beste duurzame oplossing.
  • Voor een goede toekomst van je dorp wil je als Plaatselijk Belang energie lokaal opwekken en energie besparen.
  • Een projectontwikkelaar wil windmolens in jouw buurt plaatsen. Je kijkt liever of je dit zelf, samen met de buren kunt oppakken, zodat de revenuen ook in de buurt blijven.
  • Je hebt een grote boerenstal en wil energie opwekken voor de hele buurt.

Doel van IM@Overijssel

Overijssel wil in 2023 twintig procent van haar energie duurzaam opwekken, door bijvoorbeeld wind, geothermie, biomassa of zon. De provincie is ervan overtuigd dat lokale energie-initiatieven daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Om dat te ondersteunen is de Initiatievenmakelaardij Overijssel (IM@Overijssel) gelanceerd. IM@Overijssel wordt gevormd door deskundigen (de Initiatieven Makelaars) op allerlei gebied. Zij hebben ervaring met het proces dat u als lokaal initiatief doorloopt. Vaak hebben ze zelf ook al zo’n initiatief van de grond gekregen. Met hun kennis vergroot u de kans uw nieuwe lokale initiatief succesvol te realiseren.

Vragen

Wat doet IM@Overijssel

De provincie heeft acht makelaars tot haar beschikking onder de naam IM@Overijssel. Zij zijn vanuit eigen ervaring deskundigen geworden op verschillende gebieden. Met elkaar zijn ze van alle markten thuis. Heb jij een lokaal energie-initiatief of wil je er een beginnen? Neem dan contact op met ons centraal loket via de coördinator IM: 038-4250966 of ijzendoorn@natuurenmilieuoverijssel.nl. Je krijgt dan een Initiatieven Makelaar toegewezen die je verder kan helpen.

Hulp bij de opstartfase

Om de overstap naar duurzame energie te maken zijn lokale energieprojecten van groot belang. IM@Overijssel biedt daarom deskundige ondersteuning. Dat begint al bij het prille idee voor een project. Hoe krijg je dat van de grond, hoe krijg je steun in jouw lokale omgeving, is het idee haalbaar, kan het financieel uit? IM@Overijssel helpt initiatieven van inwoners door die opstartfase heen.

 

Kennis delen

Ook bundelt IM@Overijssel de krachten van succesvolle initiatieven. Ieder initiatief is anders en komt andere dingen tegen. De makelaars nemen die kennis mee naar andere projecten. Ook koppelen ze partijen en laten hen samen optrekken. Zij gaan de dialoog aan en zoeken actief naar mogelijkheden en kansen om te benutten.

Het blijft jouw initiatief!

Jij als grondlegger van het initiatief blijft eigenaar van het idee en van het project. De makelaars coachen, adviseren en leggen verbanden, maar nemen het werk niet over. De makelaars dragen hun kennis en ervaring over aan de initiatieven.

Ons team

De Initiatieven Makelaars zijn (ervarings)deskundigen vanuit verschillende duurzame lokale energie-initiatieven in Overijssel. Ze hebben ieder hun eigen expertise en drijfveer om anderen verder te helpen. Lees hier meer over de motivatie van elke makelaar.

Contact

Adres: Assendorperdijk 3

Telefoon: 038-4250966

Email: ijzendoorn@natuurenmilieuoverijssel.nl