Profiel Guido

Guido heeft in Twente elektrotechniek en bedrijfskunde gestudeerd. “In de tachtiger jaren ben ik in de duurzame energiewereld gerold door de bouw van een kleine windturbine (500 Watt) voor lokaal gebruik en het bouwen van mijn eigen zonneboiler. Vervolgens heb ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt; achtereenvolgens bij de afdeling Beleidsstudies van ECN in Petten en als (project)manager bij energiebedrijf Essent. Mijn ervaringen met het ontwikkelen van windprojecten heb ik te boek gesteld in ‘Alles over Windenergie’. Ik begeleid overheden, bedrijven en coöperaties bij hun stappen in de energietransitie. Als vrijwilliger ben ik bestuurslid van de Deventer Energie Coöperatie. Draagvlak en participatie zijn noodzakelijk om de veranderingen te doen slagen. Ik vind het belangrijk om alle burgers ‘mee te nemen’ in de energietransitie door goede voorlichting over ‘nut en noodzaak’ en de stappen in de ontwikkeling van concrete projecten.”