Profiel Henk

Henk is sinds 2012 zelfstandig energieadviseur en geef energie-adviezen aan woningeigenaren en bedrijven, met name op het gebied van energiebesparing en duurzame opwek. Daarvoor werkte hij vele jaren bij energiebedrijf Essent. “Ik werkte daar als projectontwikkelaar energie uit biomassa en als exploitatiemanager in het Warmtebedrijf (stadsverwarming). Na mijn opleiding Tropische Landbouwtechniek in Wageningen heb ik een aantal jaren gewerkt in de ontwikkelingssamenwerking in Afrika en Midden Amerika, waarbij participatie een belangrijke plaats innam.” In Deventer was Henk nauw betrokken bij de oprichting van de Deventer Energie Coöperatie en vanaf de oprichting in 2012 bestuurslid en actief in de ontwikkeling van postcoderoosprojecten. De drive van Henk? “Ik denk dat het in de huidige maatschappij, met steeds grotere machtsblokken, belangrijk is dat we bij de basis op lokaal niveau veranderingen teweeg moeten brengen door samenwerking en participatie; een nieuwe vorm van naoberschap.”